ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 

Λαγάκου, Νέλλη. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής της αγάπης. Αθήνα: Διογένης, 1983.

Λογαράς, Κώστας. Ο Προμηθέας Δεσμώτης στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Πόρφυρας. 1988, τεύχ. 44, σ. 138-144.

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com