Ο χρόνος και το ποτάμι

1957 Ο χρόνος και το ποτάμι

Εκτύπωση

Ο χρόνος και το ποτάμι 1952-1956. Μακέττα, σχέδια και εξώφυλλο του ζωγράφου Γ. Βαρλάμου. Αθήνα: Δίφρος, 1957, 95σ.

Tags: , ,