Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία

1975 Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία

Εκτύπωση

Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία. Αθήνα: Διογένης, 1975, 42σ.

(Το εξώφυλλο έγινε από το Γιώργο Βαρλάμο).

Tags: , ,