1980 Ανθολογία για παιδιά και νέους

Εκτύπωση

Ανθολογία για παιδιά και νέους: Εισαγωγή στην ποίηση. 2η έκδ. 1980 / 4η έκδ. 1985 / 5η έκδ.1993. Αθήνα: Κέδρος, 239 σ. 

Tags: , ,