Διαμαρτυρία

1991 Διαμαρτυρία

Εκτύπωση

Διαμαρτυρία: Ποιήματα. [2η έκδ.]. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 1991, 69σ.

(Με τρία σχέδια της Christine Lichthardt).

Tags: , ,