Εκκρεμής δωρεά

1986-Εκκρεμής δωρεά

Εκτύπωση

Εκκρεμής δωρεά. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 1986c, 87 σ.

(Με δεκαέξι χαλκογραφίες του Περικλή Παντελεάκη. Την επιμέλεια της έκδοσης είχε η Ευγενία Παπαδημητρίου)

Tags: , ,