Η Φιλοσοφία των Λουλουδιών

1990 Η Φιλοσοφία των Λουλουδιών

Εκτύπωση

Η Φιλοσοφία των Λουλουδιών: Ποιήματα = The Philosophy of Flowers:Poems

Εικονογράφηση, καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια Γιώργη Βαρλάμου. Μετάφραση David Connolly. Αθήνα: Artigraf, 1990, 48σ.

Tags: , ,