Σαράντα καί πάνω χρόνια μετά τήν ?μφάνισή του στήν ποίηση, μπορε? νά πε? κανείς πώς τό ?ργο το? Νικηφόρου Βρεττάκου, σημαντικό σ’ ?κταση ?λλά καί σέ βάθος, ?χει ?ξασφαλίσει πιά τήν ?ναγνώριση τ?ς ?ξίας του, ?ς συμβολή στόν τομέα τ?ν σύγχρονων ?λληνικ?ν γραμμάτων.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

? ?καδημία ?θην?ν δέχεται στούς κόλπους της σήμερα, ?ς τακτικό της μέλος, τόν κορυφα?ο νεοέλληνα ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο μέ μεγάλη ε?φροσύνη.Γιατί στό πρόσωπό του βραβεύεται ?νας πνευματικός ?νθρωπος καταξιωμένος στή συνείδηση ?λης τ?ς ?λληνικ?ς κοινωνίας. ?νας ?ξιος διάδοχος τ?ν μεγάλων ?θνικ?ν μας ποιητ?ν, πού μέ τήν ξέχωρα διακριμένη παρουσία τους πρόβαλαν τή χώρα μας στό διεθνή χ?ρο τ?ν μουσ?ν.

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος σημαιοφόρος της Εταιρείας Λογοτεχνών κατά την παρέλαση για την απελευθέρωση της Αθήνας (12.10.1944). Στο βάθος διακρίνονται οι Μάρκος Αυγέρης, Γαλάτεια Σαράντη, Σωτήρης Σκίπης και ο Κούλης Ζαμπαθάς, που διέσωσε αυτή τη φωτογραφία.

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com