ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Κ. Α. 1719 Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:28:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΟΠΝ46ΨΖΤ3-ΙΧ9
 2. Θέμα: Κ. Α. 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:25:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7ΗΗ46ΨΖΤ3-Ζ0Τ
 3. Θέμα: Κ. Α. 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:22:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΜΑΘ46ΨΖΤ3-78Ρ
 4. Θέμα: Κ. Α. 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:18:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 606Ζ46ΨΖΤ3-2ΧΚ
 5. Θέμα: Κ. Α. 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων κ.λ.π.
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:14:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω8ΗΙ46ΨΖΤ3-ΚΡ7
 6. Θέμα: Κ. Α. 0879 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:07:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΜΜΔ46ΨΖΤ3-ΚΑΒ
 7. Θέμα: Κ. Α. 0879 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων
  Ημ/νια: 17/12/2018 10:04:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΑΒ146ΨΖΤ3-ΔΧ3
 8. Θέμα: Κ. Α. 0879 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων
  Ημ/νια: 17/12/2018 09:59:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΝΨΡ46ΨΖΤ3-ΧΕ3
 9. Θέμα: Κ. Α. 0879 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων
  Ημ/νια: 17/12/2018 09:51:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΡΔΣ46ΨΖΤ3-ΣΜ1
 10. Θέμα: Κ. Α. 0831 Ταχυδροµικά Τέλη
  Ημ/νια: 17/12/2018 09:42:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΜΩΣ46ΨΖΤ3-4ΨΜ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com