ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απολογισμός 2016 οικ. έτους 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 19/05/2017 14:10:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΩΨ346ΨΖΤ3-Β9Ρ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ.1 2016
  Ημ/νια: 31/01/2017 11:32:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΑΝ46ΨΖΤ3-8ΧΓ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ.2 2016
  Ημ/νια: 31/01/2017 11:30:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΒ8346ΨΖΤ3-1Ι3
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ.3 2016
  Ημ/νια: 31/01/2017 11:30:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΚΚΨ46ΨΖΤ3-ΕΝΛ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ.4 2016
  Ημ/νια: 31/01/2017 11:28:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 62ΓΝ46ΨΖΤ3-ΧΧΤ
 6. Θέμα: Προϋπολογισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης οικ. έτους 2017
  Ημ/νια: 20/01/2017 12:11:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΟΝΚ46ΨΖΤ3-ΡΝΚ
 7. Θέμα: Απόδοση παρακρατηθέντος Φ.Ε. - Π.Δ.Ε
  Ημ/νια: 27/12/2016 08:21:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΝΧΑ46ΨΖΤ3-20Υ
 8. Θέμα: Απόδοση παρακρατηθέντος Φ.Ε. Τακτικού προϋπολογισμού
  Ημ/νια: 27/12/2016 08:08:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 78ΧΖ46ΨΖΤ3-ΖΘΛ
 9. Θέμα: Απόδοση κρατήσεων – Π.Δ.Ε 2016
  Ημ/νια: 23/12/2016 14:55:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΨΖΤ3-Τ94
 10. Θέμα: Απόδοση κρατήσεων –Τακτικός προϋπολογισμός 2016
  Ημ/νια: 23/12/2016 14:52:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Β5Σ46ΨΖΤ3-ΦΒ4

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com