ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 26_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:43:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΑ9446ΨΖΤ3-71Ι
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 25_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:41:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΚΦ546ΨΖΤ3-ΧΚΛ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 24_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:37:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΓΩ546ΨΖΤ3-3Ι7
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 23_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:34:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΓΥ946ΨΖΤ3-ΔΓΡ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 22_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:32:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΟ1446ΨΖΤ3-Ζ69
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 21_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:31:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΞΘΜ46ΨΖΤ3-Λ6Ψ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 20_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:30:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΝ9Α46ΨΖΤ3-ΤΒΔ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 14_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:29:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΒΜΚ46ΨΖΤ3-ΟΗΔ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 15_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:28:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ξ0Σ46ΨΖΤ3-ΤΙΔ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 16_2019
  Ημ/νια: 08/11/2019 12:28:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΞΡ146ΨΖΤ3-ΒΙΣ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com