ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 14_2019 [3399]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:07:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΧΒΛ46ΨΖΤ3-ΙΙΦ
 2. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 13_2019 [3392]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:06:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΜ9Θ46ΨΖΤ3-ΩΗΕ
 3. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 12_2019 [1719]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:04:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΧΚ646ΨΖΤ3-ΟΜ2
 4. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 11_2019 [1352]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:03:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 78ΝΟ46ΨΖΤ3-ΒΚ8
 5. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 10_2019 [1292]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:02:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΜΔΚ46ΨΖΤ3-5ΓΠ
 6. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 9_2019 [1261]
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:00:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΣΑ246ΨΖΤ3-Ο2Ν
 7. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 8_2019 [1259]
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:59:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΙΗΟ46ΨΖΤ3-Μ4Α
 8. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 7_2019 [0899]
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:57:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΡΨΖ46ΨΖΤ3-5Υ4
 9. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 6_2019 [0892]
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:56:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΚΤΛ46ΨΖΤ3-Κ05
 10. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 5_2019 [0889]
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:54:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Θ6Μ46ΨΖΤ3-ΑΩ0

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com