ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση - Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτιρίουτης Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 11/12/2017 12:58:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΧΕΧ46ΨΖΤ3-Υ3Β
 2. Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Αρ. αιτήματος 8/2017
  Ημ/νια: 11/12/2017 12:53:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΟΕΠ46ΨΖΤ3-ΚΦ0
 3. Θέμα: Έγκριση - Προμήθεια βιβλίων της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 11/12/2017 12:39:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7Α146ΨΖΤ3-ΤΓ0
 4. Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια βιβλίων. Αρ. αιτήματος 7/2017
  Ημ/νια: 11/12/2017 12:35:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω08Μ46ΨΖΤ3-ΝΙΩ
 5. Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για απεντόμωση, απολύμανση αποθηκευτικών χώρων. Αρ. αιτήματος 1/2017
  Ημ/νια: 08/12/2017 12:21:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΚΠΨ46ΨΖΤ3-Β77
 6. Θέμα: Απεντόμωση, απολύμανση αποθηκευτικών χώρων της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 08/12/2017 12:18:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7ΛΧ46ΨΖΤ3-0Ξ4
 7. Θέμα: Ανάθεση σύμβασης του έργου «Ανάθεση απεντόμωσης, απολύμανσης της Βιβλιοθήκης και του παραρτήματος στα Καλύβια Σοχάς
  Ημ/νια: 08/12/2017 10:31:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΩΔΜ46ΨΖΤ3-Γ7Δ
 8. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνηςγια απόδοση των εισπράξεων υπέρτου Δημοσίου των χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 08/12/2017 09:54:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΜΧΖ46ΨΖΤ3-ΔΘΑ
 9. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνηςγια προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας.
  Ημ/νια: 08/12/2017 09:52:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΚΣΥ46ΨΖΤ3-2ΘΠ
 10. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών [πετρελαίου] της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 08/12/2017 09:50:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 78ΞΒ46ΨΖΤ3-ΣΔΡ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com