Δωρητές - Βέργαδος Τόκας Σπύρος

Βέργαδος - Τόκας Σπύρος

Αρχείο του Δασκάλου Σπύρου Βέργαδου-Τόκα

ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΕΡΓΑΔΟΥ-ΤΟΚΑ Μ.Α.

(Όπως αναφέρονται στους τόμους των Ντοκουμέντων από τον ίδιο)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ

Ι. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1964-1981 .

Αποτελείται από τρεις τόμους στους οποίους περιλαμβάνονται στοιχεία για το πρώτο Ελληνικό Σχολείο στο R?sselsheim της Έσσης Δυτικής Γερμανίας και για το δάσκαλο Σπύρο Αθ. Βέργαδο-Τόκα.

Πρώτος Τόμος

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ.

R?SSELSHEIM ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1982

Δεύτερος Τόμος

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ.

R?SSELSHEIM ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1982

Τρίτος Τόμος

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΠ. ΒΕΡΓΑΔΟΥ.

R?SSELSHEIM ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1982

ΙΙ. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1964-1992

Αποτελείται από ένα τόμο με δύο Φακέλους όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα Ντοκουμέντα/Έγγραφα από το 1964 μέχρι και το 1992, που ο δάσκαλος Σπύρος Βέργαδος τερμάτισε την εκπαιδευτική του δράση στη Γερμανία.

Φάκελος Α

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ-ΤΟΚΑΣ Μ.Α.

1964-1992

Φάκελος Β?

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ (Από το Αρχείο Σπ. Βέργαδου-Τόκα)

D-65474 BISCHOFSHEIM DEUTSCHLAND

2005

ΙΙΙ. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1964-2003

Αποτελείται από τρεις Φακέλους (τόμους) με τα πρωτότυπα (original) Έγγραφα/Ντοκουμέντα που αφορούν στη χρονική περίοδο 1964-2003 που φέρουν τον τίτλο:

           

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΕΡΓΑΔΟΥ-ΤΟΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

1964-2003

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

D-BISCHOFSHEIM ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

IV. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ)

Σε ένα τόμο (φωτογραφικό λεύκωμα) απεικονίζεται η δράση των σχολείων και των εκπαιδευτικών στη Γερμανία από το 1964 έως το 1992 με φωτογραφίες και αντίγραφα εφημερίδων.

V. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΔΙΑΤΡΙΒΗ.

Αναφέρεται στη Διατριβή του δάσκαλου Σπύρου Αθ. Βέργαδου στο GutenbergUniversit?tMainz στηΓερμανία για την απόκτηση του MagisterArtium (Μ.Α.)

VI. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Στοιχεία για τη διδασκαλία στα Τμήματα της Μητρικής Γλώσσας.

VII. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ?ΔΙΑΦΟΡΑ

Αταξινόμητα Έγγραφα/Ντοκουμέντα σε πρωτότυπα ή φωτοτυπίες..

VIII. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Πρόλογος των Ντοκουμέντων του τόμου αρ. II/2005.

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com