ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ιωάννου, Αυρηλία - Ιωάννου, Γιάννης. ΜΑΝΗ: Θησαυροί στην τραχειά γη .- Αθήνα: Γιαννίκος-Καλδής, c1986.

Ιωάννου, Αυρηλία - Ιωάννου, Γιάννης. LE MAGNE (PELOPONNESE): Tresors et Austerite.- Paris: Nouvelles editions Latines, [χ.χ.]

Ιωάννου, Αυρηλία - Ιωάννου, Γιάννης. MANI (PELOPONNISOS): Schatze und Strenge .- Αθήνα: Γιαννίκος-Καλδής, c1986.

Ιωάννου, Αυρηλία - Ιωάννου, Γιάννης. THE MANI PENINSULA (PELOPONNESE): Treasures and austerity .- Paris: Nouvelles editions Latines, [χ.χ.]    

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com