ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ollier, Francois. LE MIRAGE SPARTIATE  (Greek history ) .- New York: Arno Press, 1973 (Reprint of the 1933 and 1943 editions).

Oliva, Pavel. SPARTA AND HER SOCIAL PROBLEMS .- Prague: Academia, 1971.

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com