ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Tigerstedt, E.N. THE LEGEND OF SPARTA IN CLASSICAL ANTIQUITY: Indices, Corrections and Additions .- Sweden: Almqvist & Wiksell, c1978. vol. 3.

Todd, s. c.  ΑΘΗΝΑΚΑΙΣΠΑΡΤΗ .- Αθήνα: Καρδαμίτσας, 2005

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com