ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Uibopuu, Kaja. A TREATY OF RECONCILIATION BETWEEN ARGOS AND KLEONAI

(AFTER 229 B.C.).- Αθήναι: Εταιρεία πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com