ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Jacoby, David. LA FEODALITE EN GRECE MEDIEVALE .- Paris: Mouton & Co, 1971.

Jones, A.H.M. SPARTA .- Oxford: Basil Blackwell, 1967.

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com