ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νουχάκης, Ιωάννης Εμμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωγραφία, ιστορία, στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων .- 3η έκδ. .- Εν Αθήναις: Κουσουλίνος, 1901, τόμ. Α.

Νουχάκης, Ιωάννης Εμμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωγραφία, ιστορία, στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων .- 3η έκδ. .- Εν Αθήναις: Κουσουλίνος, 1901.

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com