ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

ΛΑΚ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και υιοθετώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη διακήρυξη της UNESCO, έχει οριοθετήσει τις υπηρεσίες της προς το αναγνωστικό κοινό και την τοπική κοινωνία και προσπαθεί μέσα από σειρά προγραμματισμένων ενεργειών να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης το 1972 και η έναρξη λειτουργίας της το 1973 έγινε δυνατή μετά την παραχώρηση από το Δήμο Σπαρτιατών των βιβλίων περίπου 3.000 τόμων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που δεν λειτουργούσε πλέον.
Το 1981 έγινε η μετατροπή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης σε Κεντρική, με περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λακωνίας και τμήματα των νομών Μεσσηνίας και Αρκαδίας, ενώ από το 1982, με τη νέα της ιδιότητα, άρχισε να κινεί ένα βιβλιοαυτοκίνητο με το οποίο εξυπηρετούσε τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης κυρίως, της Λακωνίας.

Ανακοινώσεις Βιβλιοθήκης Σπάρτης

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΚΑΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ

Image

ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ

Image

ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Image