ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Vitti, Mario. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Οδυσσέας, 1987. [Αναφορά στον Ν. Β. σ. 407-409, 510].

Αποστολίδης, Ηρ. Ν. Συμπληρώματα στην Ανθολογία. Αθήναι: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας». 1959. [Αναφορά στον Ν. Β. σ. 22-29].

Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας: Η ποίηση λόγια και δημοτική από τον μεσαίωνα ως τις μέρες μας. 10η έκδ. Αθήναι: Τα Νέα Ελληνικά. [Αναφορά στον Ν. Β. σ. 154-184].

Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. Το «άλλο» στην Ανθολογία. Αθήνα: Αδελφοί Γ. Βλάσση. 1964. [Αναφορά στον Ν. Β. σ. 19-24].

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αγγέλου, Γιάννης. Κουβεντιάζοντας με το Βρεττάκο. Η Αυγή. 30.8.1974.

Αλεξανδροπούλου, Σ. Νικ. Βρεττάκος: «Δεν μπορείς να ξεπεράσης το χώμα της πατρίδας σου». Η Βραδυνή. 27.8.1974.

Αλεξανδροπούλου, Σούλα. «Καλόν να μιλάει κανείς στους ανθρώπους»: Νικηφόρος Βρεττάκος. Ελευθεροτυπία. 26.3.1985.