ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Ν-Ξ

Ευρετήριο Άρθρου

Νακοπούλου, Καλλιόπη. Ο Νικηφόρος, οι Ελβετοί το χιόνι και τα παιδιά. Τομές. 1977, τεύχ. 9, σ. 25-26. Αναδημοσιεύθηκε στο Νέα Σύνορα, σ. 105-106.

Νικορέτζος, Δημήτρης. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ένας «Άγιος» της ελληνικής ποίησης. Νέα Εστία. 1990, τεύχ. 1509, σ. 650-653.

Ξανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία - Παναγουλέα, Νάντια. Στοχασμοί του Ν. Βρεττάκου για τη γλώσσα: Η αρχαία ελληνική γραμματεία αφετηρία στην έμπνευση του ποιητή. Στο Συμπόσιο, σ. 123-135.