ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Ρ

Ευρετήριο Άρθρου

Ραΐζης, Μ. Βύρων. Ο Προμηθέας του Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 105-116.

Ραΐζης, Μάριος-Βύρων Ο Βρεττάκος και το μυθολόγημα του Προμηθέα. Στο Συμπόσιο, σ. 137-138.

Ρένος. Η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μελέτες, σ. 229-246.

Ρωσσίδης Ιάκωβος. Καθώς ο Νικηφόρος Βρεττάκος επισκέπτεται την Κύπρο... (αναδημοσίευση από το «Εμπρός», 21.10.1990). Κυπριακή Βιβλιογραφία. 2012, τεύχ. 21, σ. 21.