ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Σ

Ευρετήριο Άρθρου

Σακελλαρίου, Χάρης. Ο επικλητικός Βρεττάκος. Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 27-34.

Σαμαράς, Νίκος. Η αποστολή του ποιητή στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Επιθεώρηση Τέχνης. 1966, τεύχ, 142, σ. 294. Αναδημοσιεύθηκε στο Μελέτες, σ. 247-262.

Σαμουηλίδης, Χρήστος [Σ. Χρήστου]. «Απογευματινό ηλιοτρόπιο» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Νέα Σύνορα, σ. 125.

Σιατόπουλος, Δημήτρης. Η γνωριμία μου με το Νικηφόρο Βρεττάκο. Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 35-38.

Σκαλκέας, Γρ. Δ. Η ευνοϊκή επίδραση της μουσικής, των εικαστικών τεχνών και της ποιήσεως στον χρόνιο ασθενή. Στο Μνήμη, σ. 93-97.

Σπανδωνίδης, Πέτρος. Ν. Βρεττάκος. Αιολικά , σ. 19.

Σταθόπουλος, Μιχάλης. Προσφώνηση. Στο Μνήμη σ. 39-40.

Σταματελάτος, Μιχαήλ. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο κορυδαλλός της Πλούμιτσας. Φιλολογική Φωνή. 1979, τεύχ. 2, σ. 76-80.

Σταυρουλάκης, Μανώλης. Ο Μανιερισμός του Θεοτοκόπουλου μέσα από την ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου: Μια συζήτηση με τον ποιητή. Στο Μνήμη, σ. 347-360.

Σταφυλάς, Μιχάλης. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής που μάχεται. Νέα Σύνορα, σ. 126.

Σταφυλάς, Μιχάλης. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής που μάχεται για την Ομορφιά και την Ειρήνη του κόσμου. Αθήνα: Φιλιππότης, 1983.

Σταφυλάς, Μιχάλης. Αντίχτυποι του εμφυλίου στη νεοελληνική λογοτεχνία (μία αντιπαράθεση του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου με κομματικούς επικριτές). Πνευματική Ζωή. 2001, τεύχ. 136, σ. 6-18.

Στέφος, Αναστάσιος. Περιδιάβαση στα Σικελικά ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 369-383.