ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Τ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Τζανετάκου, Ελένη. Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 134-135.

Τζούλης, Θανάσης. Ο απέραντος πληθυντικός της αγάπης. Στο Συμπόσιο, σ. 151-159.

Τσακίρης, Μιχάλης. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος με τη ματιά ενός μαθητή. Στο Ένωση Φιλολόγων, σ. 56-62.

Τσιρόπουλος, Κώστας Ε. Κατόψεις στο έργο του Νικηφόρου. Στο Φωτισμοί, σ. 171-179.

Τσιρόπουλος, Κώστας Ε. Σχεδίασμα κάτοψης στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 20-23.

Τσιρόπουλος, Κώστας Ε. Νικηφόρου Βρεττάκου:«Διαμαρτυρία». Ευθύνη. 1975, τεύχ. 38, σ. 94-95.

Τσιρόπουλος, Κώστας Ε. Ποιήματα οργής και απόγνωσης. Στο Μελέτες, σ. 263-268.

Τσούρας, Ανδρέας Σ. Το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, 1990.