ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Χ

Ευρετήριο Άρθρου

Χαραλαμπίδης, Κυριάκος. Αγαπητέ μου φίλε Ατμαν (Νικηφόρος Βρεττάκος: Τέσσερις συναντήσεις). Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 80-94. Απόσπασμα αναδημοσιεύθηκε στο Κυπριακή Βιβλιογραφία. 2012,  τεύχ. 21, σ. 15-16.

Χάρης, Πέτρος. Αποχαιρετισμός. Στο Μνήμη, σ. 77-78.

Χατζηθωμάς, Ανδρέας. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Στίχοι για την Κύπρο». Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 71-73.

Χατζηθωμάς, Ανδρέας. Νικηφόρος Βρεττάκος και Κύπρος. Κυπριακή Βιβλιογραφία. 2012,  τεύχ. 21, σ. 7-10.

Χατζηθωμάς, Ανδρέας. Συμβολή στη Βιβλιογραφία Βρεττάκος-Κύπρος. Κυπριακή Βιβλιογραφία. 2012, τεύχ. 21, σ. 11-13

Χατζής, Δημήτρης. Ο ιππότης των Γραμμάτων μας. Νέα Σύνορα, σ. 121. Αναδημοσιεύθηκε στο Αιολικά, σ. 16-17.

Χουρδάκης, Νίκος Ι. Σκέψεις για τη θρησκευτικότητα στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 38-40.

Χουρμούζιος, Αιμ. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Τα θολά ποτάμια». Νέα Εστία. 1949, τεύχ. 529, σ. 943-944.

Χουρμούζιος, Αιμ. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Το βιβλίο της Μαργαρίτας». Νέα Εστία. 1951, τεύχ. 574, σ. 772-773.

Χουρμούζιος, Αιμ. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Έξοδος με το άλογο». Νέα Εστία. 1952, τεύχ. 598, σ. 765-766.

Χρυσάνθης, Κύπρος. Πέντε βιβλία του Νικ. Βρεττάκου. Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 107-111.

Χωρεάνθη, Ελένη. Από το «Παιδί με τη φυσαρμόνικα» στην «Αυτοβιογραφία» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Φωτισμοί, σ. 162-169.