ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευρετήριο Άρθρου

Begert, Michael. Οδύνη και Ελπίδα. Στο Μελέτες, σ. 67-74.

Connolly, David. On translating Vrettakos. Στο Μνήμη, σ. 385-394.

Connolly, David. Εκκρεμής δωρεά. Εισαγωγή στην αγγλική μετάφραση. Αιολικά, σ. 20-21.

Castillo-Didier, Miguel. Το ποιητικό και ανθρωπιστικό μήνυμα του Νικηφόρου Βρεττάκου στα πέρατα του κόσμου. Στο Συμπόσιο, σ. 9-16.

Doulis, Thomas. Η «Ωδή στον Ήλιο». Στο Μελέτες, σ. 75-79.

Gallo, Maria. Εισαγωγή στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1977, τεύχ. 9, σ. 27-31.

Lavagnini, Bruno. Quattro recenti poesie di Niceforo Vrettakos. Στο Μνήμη, σ. 81-84

Milliex, Roger. Ο Νικηφόρος πάνω στις νότιες Άλπεις της Γαλλίας (Ιούνιος-Ιούλιος 1974). Στο Μνήμη, σ. 219-226.

Milliex, Roger. Συνοδοιπορώντας με το Νικηφόρο. Αιολικά, σ. 33-34.

Nikas, Constantino. Leggento Nikiforos Vrettakos. Στο Μνήμη, σ. 361-367.

Nicosia, Salvatore. Ricordo Siciliano di Nikiforos Vrettakos. Τομές.1977, τεύχ. 9, σ. 19-20.

Rosenthal-Καμαρινέα, Ισιδώρα. Η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μελέτες, σ. 43-56.

Rosenthal-Kamarinea, Isidora. Der griechische Dicter Nikiforos Vrettakos. Nikiforos Vrettakos Werke. Hellenika: Herausgegeben von der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften. Bochum: Kamp, 1991, s. 20-25.

Rotolo, Vincenco. Η αντίληψη της ποίησης στο Νικηφόρο Βρεττάκο. Νέα Σύνορα, σ. 122-124.

Rotolo, Vincenzo. Η «Διαμαρτυρία» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μελέτες, σ. 33-42.

Rotolo, Vincenzo. Η Σικελία στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 114-118.

Rotolo, Vincenzo. Η συνάντηση με τη θάλασσα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 99-104.

Rotolo, Vincenzo. Νικηφόρος Βρεττάκος: Σημειώσεις σε μια Ποιητική Οδοιπορία. Στο Μελέτες, σ. 9-32.

Rotolo, Vincenzo. Ο ρόλος του ποιητή στον Νικηφόρο Βρεττάκο. Στο Συμπόσιο, σ. 139-150.

Rotolo, Vincenzo. Nikeforo Vrettákos appunti di un itinerario poetico. Palermo: A. Cappugi & Figli. Estratto da Annali del Liceo Classico «G. Garibaldi» di Palermo. 1970-1971,p. 7-8.

Rotolo, Vincenzo. Η ιδέα της ποίησης και της Ελλάδας στον Νικηφόρο Βρεττάκο.  Τομές. 1979, τεύχ. 55,  σ. 8-15.

Rotolo, Vincenzo. Η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Μύθος και πραγματικότητα. Αιολικά, σ. 35-40.

Rotolo, Vincenzo. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ένας σύγχρονος κλασσικός ποιητής: Ομιλία. Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών, 2010. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 2010, τ. 85 Β΄.

Rotolo, Vincenzo. Ο Βρεττάκος στο «Απογευματινό Ηλιοτρόπιο. Νέα Δομή. 1976, τευχ. 4, σ. 39-43.