ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Β

Ευρετήριο Άρθρου

 Βαλέτας, Γιώργος. Νικηφόρος Βρεττάκος. Αιολικά, σ. 13-14.

Βαλέτας, Γιώργος. Ένας χαιρετισμός στα πενηντάχρονα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 30.

Βαλέτας, Κώστας. Αφιέρωμα στο Νικηφόρο Βρεττάκο. Αιολικά, σ. 3 [σημ. Πρόλογος αφιερώματος].

Βαρίκας, Βάσος. Λυρικές αυτοβιογραφίες. Στο Μελέτες, σ. 105-109.

Βασιλάκος Νίκος. Ο ανθρωπισμός και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αιολικά, σ. 80-86.

Βασιλάκος, Νίκος. Οι ιδέες του ανθρωπισμού και της ειρήνης στο έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 313-322.

Βασταρδή, Μαργαρίτα Ι. Η νοσταλγία της παιδικής ηλικίας στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αιολικά, σ. 109-112.

Βλαχονικολέα, Τζίνα. Η παιδαγωγική διάσταση στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αιολικά, σ. 112-114.

Βορέας, Κώστας. Η πεζογραφία του Νικηφόρου Βρεττάκου και η δοκιμασία των λέξεων. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 44.

Βουρνάς, Τάσος. Η ποίηση της αισιοδοξίας. Στο Μελέτες, σ. 111-127.

Βουρνάς, Τάσος. Χαιρετισμός στο Νικηφόρο Βρεττάκο. Αιολικά, σ. 17-18.

Βουρνάς, Τάσος. Πενήντα χρόνια ποίηση. Τομές.1977, τεύχ. 9, σ. 10-11.

Βρεττάκος, Κώστας. Αναφορά στο ξεχασμένο Μάλμε. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 107-108.