ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Γ

Ευρετήριο Άρθρου

 Γαλατσάτου, Αλίκη. Νικηφόρος Βρεττάκος-Αρχάγγελος της αγάπης. Κυμοθόη. 1992, τεύχ. 2, σ. 141-154.

Γεράνης, Στέλιος. Αναζητώντας την ανθρωπιά στους στίχους του Βρεττάκου. Νέα Σύνορα, σ. 79-82.

Γεράνης, Στέλιος. Η αγάπη και το φως στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 25-26.

Γεράνης, Στέλιος. Η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου (Ένα κεφάλαιο για «Το Βάθος του κόσμου»). Θερμοπύλες. Πειραιάς, 1962. Αναδημοσιεύθηκε στο Μελέτες σ. 131-161.

Γεράνης, Στέλιος. Μια εικοσαετία στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου (Από το «Στον Ρ. Οππενχάϊμερ» ως τη «Διαμαρτυρία»). Στο Μελέτες. σ. 163-180.

Γεράνης, Στέλιος. Το ανθρώπινο σώμα και τα ιερά σκεύη στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 251-266.

Γεράνης, Στέλιος. Το ανθρώπινο και το πνευματικό χρέος στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Γιατί. 1991, τεύχ. 195,σ.28-31.

Γιάκος, Δημήτρης. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος. Αιολικά, σ. 45.

Γιαννόπουλος, Παναγιώτης. Σημασιολογικές και σημειολογικές παρατηρήσεις στην έννοια της γλώσσας στο ποιητικό έργο του Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 227-249.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Ανέκδοτες επιστολές του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού στο Νικηφόρο Βρεττάκο: Τεκμήρια μιας στενής φιλικής και ιδεολογικής σχέσης. Στο Φωτισμοί, σ. 46-63.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Ο αντιπολεμικός Βρεττάκος (Από την Επέμβαση του Μουσολίνι στην Αιθιοπία, 1935, μέχρι τον Πόλεμο του Κόλπου 1991). Στο Συμπόσιο, σ. 17-28.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Ο ποιητικός μύθος του Βρεττάκου και ο Χριστιανισμός: Αναλογίες. Στο Μνήμη, σ. 409-421.

Γκότοβος, Αθανάσιος. Ν. Το παιδί στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Ο Βρεττάκος για την αισθητική αγωγή των παιδιών. Αιολικά, σ. 62-72.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Για το Νικηφόρο Βρεττάκο έξι μελετήματα και το «Κατά Νικηφόρον ευαγγέλιον». [Αθήναι]: Σόκολης, c1995.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Το μυθικό και ιδεολογικό σύμπαν της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αθήνα: Φιλιππότης, 1989.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Η «επιστροφή» ως θέμα στην ποιητική μυθολογία του Νικηφόρου Βρεττάκου και η «εξέλιξη» της στη νέα του ποιητική συλλογή. Αντί.  1986, τεύχ. 327, σ. 50-51.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Αφηγηματικές δομές της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Πνευματική Κύπρος.1990, τεύχ. 349-352, σ. 95-104.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: Ηλιακός λύχνος. Διαβάζω. 1985,  τεύχ. 116, σ. 58-61.

Γκότοβος, Αθανάσιος Ν. Γιάννης Ρίτσος και Νικηφόρος Βρεττάκος: (Συγκλίσεις και αποκλίσεις: Η διερεύνηση μιας σχέσης). Στο Δωδώνη. τ. 29, 2000, σ. 87-105.

Γκότσης, Δημήτρης Θ. Τι απόγιναν οι τρεις φίλοι. Στο Φωτισμοί, σ. 64-66.

Γκρης, Ηλίας. Νικηφόρος Βρεττάκος 1912-1991. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 21.

Γκρίτση-Milliex, Τατιάνα. Ζωή στη γλάστρα του θανάτου (Νικηφόρος Βρεττάκος). Στο Μνήμη, σ. 209-217.

Γκρίτση-Μιλλιεξ, Τατιάνα. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος θυμίζει. Στο Συμπόσιο, σ. 103.

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα. Το ερωτικό στοιχείο στην ποίηση του Ν. Βρεττάκου. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 119-121.

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα. Φως και σκοτάδι. Τομές. 1977, τεύχ. 9, σ. 5-9.

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα. Νικηφόρου Βρεττάκου «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Τομές. 1981, τεύχ. 76, σ. 24-26.

Γλέζος, Πέτρος. Ο καλοκάγαθος. Στο Φωτισμοί, σ. 15-16.

Γουλιάμος, Κώστας. Υποκείμενο και γλώσσα στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 34-37.