ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Δ

Ευρετήριο Άρθρου

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης. Νικηφόρος Βρεττάκος ο ανθρωπιστής, ειρηνιστής και οραματιστής (Σχέδιο μελετήματος). Αιολικά, σ. 74-79.

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης. Ο εκ Ταϋγέτου Ταΰγετος Νικηφόρος Βρεττάκος (1η Ιανουαρίου 1912 - 4η Αυγούστου 1991). Στο Μνήμη, σ. 433-438.

Δούκαρης, Δημήτρης. Για τα πενήντα χρόνια ποιητικής δημιουργίας του Νικηφόρου Βρεττάκου: Χαιρετισμός του Δημήτρη Δούκαρη στο «θαλασσινό περίπατο» της 5ης Οκτωβρίου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 6-7.

Δούκαρης, Δημήτρης. Οι βιωματικές μαρτυρίες στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Νέα Σύνορα, σ. 83.