ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Κ

Ευρετήριο Άρθρου

 Κακλαμανάκη, Ρούλα. Η «Διαμαρτυρία» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μελέτες, σ. 191-204. Αναδημοσιεύθηκε στο Νέα Σύνορα, σ. 88-91.

Κακλαμανάκη, Ρούλα. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος και το «Ποτάμι Μπυές». Τομές.1979, τεύχ. 55, σ. 16-18.

Κακλαμανάκη, Ρούλα. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος και ο Ταΰγετος. Τομές. 1977, τεύχ. 9, σ. 14-16.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Νίκος Καζαντζάκης, Νικηφόρος Βρεττάκος: Δύο δημιουργοί συνομιλούν μέσα από το έργο τους. Αθήνα: Φιλιππότης, 1994.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία, Ο Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας. Νέα Σύνορα, σ. 92-94. Αναδημοσιεύθηκε στο Αιολικά, σ. 94-98.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Νικηφόρος Βρεττάκος. Άνθρωπος και ποιητής. Στο Φωτισμοί, σ. 67-71.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Η ποίηση κ’ η ζωή, Πέντε ανέκδοτα ποιήματα. Στο Φωτισμοί, σ. 180-184[και] 185-186.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Ανέκδοτη επιστολή του Νικηφόρου Βρεττάκου προς την Τατιάνα Γκρίτση-Milliex. Στο Φωτισμοί, σ. 187-191.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Εργογραφικό χρονολόγιο Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Φωτισμοί, σ. 192-199.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Νικηφόρος Βρεττάκος. Η καθαρή όραση στους θολούς προσανατολισμούς μας. Αιολικά, σ. 41-44.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Βιο-εργογραφία. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 98-101.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Ένα γράμμα και τρία ποιήματα την Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 122-124.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Εργογραφία Νικηφόρου Βρεττάκου. Αυτοτελείς εκδόσεις (Δεκέμβριος 1929-Δεκέμεβριος 1991). Στο Μνήμη, σ. 571-642.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Η ποιητική του Νικηφόρου Βρεττάκου από την ποίησή του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο Ένωση Φιλολόγων, σ. 17-46.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Νικηφόρου Βρεττάκου «Χορωδία». Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 65-68.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Συνάντηση με τη θάλασσα: Η θάλασσα, ένα άλλο σύμβολο στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 281-298.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Χρονολόγιο Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 15-38.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. «Ανησυχία»: Ανέκδοτο ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Εντευκτήριο. 1992, τεύχ. 20, σ. 68-71.

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία. Η γλώσσα της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Θέματα Λογοτεχνίας. 1996, τεύχ. 3, σ. 52-76.

Καλλίτσης, Νίκος. Σχόλια για τη μουσική σύνθεση της ποιητικής του Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 31.

Καλογήρου, Γεωργία. Η λάμπουσα παιδικότητα. Αιολικά, σ. 99-102.

Καλογήρου, Γεωργία. Νικηφόρος Βρεττάκος: Όαση στην έρημο. Πνευματική Κύπρος. 1990, τεύχ. 349-352, σ. 74-79.

Καλογήρου, Γεωργία. Συνάντηση με τη θάλασσα. Στο Μνήμη, σ. 323-327.

Καλογήρου, Γεωργία. Τα παιδιά «Μπροστά στο ίδιο ποτάμι» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αθήνα: Φιλιππότης, 1990.

Καλοδίκης, Περικλής. Νικηφόρος Βρεττάκος. Στο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία: Η Λογοτεχνία της Αντίστασης. 3η έκδ. Αθήνα: Gutenberg, 1983, σ. 58-84.

Κάλφας, Αντώνης. Ποίηση και Διαφωτισμός: Η περίπτωση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 42-43.

Καραμβαλής, Δημήτρης. Διαβάζοντας τον Βρεττάκο. Νέα Σύνορα, σ. 97.

Καραντώνης, Ανδρέας. Ποιητική και πνευματική νίκη. Αιολικά, σ. 16-17.

Καραντώνης, Ανδρέας. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ο Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας». Νέα Εστία. 1979, τεύχ. 1241, σ. 412-413.

Καραντώνης, Ανδρέας. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Νέα Εστία. 1981, τεύχ. 1304, σ. 1500-1503.

Καργάκος, Σαράντος Ι. Η Ελληνικότητα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Φωτισμοί, σ. 72- 78.

Καργάκος, Σαράντος Ι. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος και η Νυρεμβέργη της Επιστήμης. Στο Μνήμη, σ. 299-311.

Καργάκος, Σαράντος. Ο ποιητής και η γλώσσα. Αιολικά, σ. 56-61.

Καρτέρης, Γιώργος. Η εξέχουσα ακτινοβολία. Στο Φωτισμοί, σ. 79-81.

Κασιμάτης Π. Η άλλη θρησκευτικότητα στην οδοιπορία του Βρεττάκου. Γιατί. 1980, τεύχ. 61, σ. 40 και 68.

Κάσσος, Βαγγέλης. Νικηφόρος Βρεττάκος: Η ανοδική «Οδοιπορία» ενός ποιητή. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 38-42.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα. Διάλογος με την ποίηση: Η συλλογή του Νικηφόρου Βρεττάκου «Στο Βάθος του Κόσμου». Στο Μνήμη, σ. 117-131.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στη σκιά και στο φως. Αιολικά, σ. 47-55.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα. Ο γενέθλιος τόπος στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός (Πρακτικά Συνεδρίου).Αρεόπολη: [χ.ο.], 2004, σ. 218-233.

Καψωμένος, Ερατοσθένης Γ. Οι κοσμολογικές διαστάσεις της ποιητικής μυθολογίας του Βρεττάκου: Η συλλογή «Ο Διακεκριμένος πλανήτης». Στο Συμπόσιο, σ. 29-42.

Κελεσίδου, Άννα. Ο πανανθρωπισμός του Νικηφόρου Βρεττάκου. Παρνασσός. 1989, τ. ΛΑ, σ. 403-414.

Κεφάλας, Ηλίας. Το άχθος της εντοπιότητας στον Ν. Βρεττάκο. Στο Φωτισμοί, σ. 82-85.

Κεφαλάς, Μόσχος. Η ειρήνη στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Φιλολογική Στέγη. 2005, τεύχ. 3, σ. 131-134.

Κοκκινάκη, Νένα Ι. Από την «Πολιτεία της αθωότητας» στη «Σιγή των αιώνων»: Μικρό οδοιπορικό στο χώρο της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Φωτισμοί, σ. 86-93.

Κορέλας, Χρήστος. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ηλιακός Λύχνος». Δώμα. 1985, τεύχ. 6, σ. 272-274.

Κόρφης, Τάσος. «Το Ταξίδι του Αρχάγγελου» του Νικηφόρου Βρεττάκου, ένα ποίημα οραματισμού. Στο Φωτισμοί, σ. 94-103.

Κόρφης, Τάσος. Τα Σικελικά Ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 203-207.

Κότσιρας, Γιωργής. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής του βάθους του κόσμου. Στο Φωτισμοί, σ. 104-108.

Κότσιρας, Γιωργής. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ο διακεκριμένος πλανήτης». Ευθύνη. 1983,  τεύχ. 143, σ. 587.

Κουκουλομμάτης, Δημ. Ο ποιητής κι ο ποιητής: Το θείο στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 187-201.

Κουλούρης, Χρήστος Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Νέα Σκέψη. 1982, τεύχ. 226, σ. 37-38.

Κουλούρης, Χρήστος Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Εκκρεμής δωρεά». Νέα Σκέψη. 1986, τεύχ. 278, σ. 37-38.

Κουλούρης, Χρήστος Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Η Φιλοσοφία των λουλουδιών». Νέα Σκέψη 1989, τεύχ. 303, σ. 216-217.

Κουλουφάκος, Κώστας. Τα κοινωνικά στοιχεία στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μελέτες, σ. 205-227.

Κουλουφάκος, Κώστας. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ο χρόνος και το ποτάμι. Επιθεώρηση Τέχνης. 1957, τεύχ. 30, σ. 530.

Κουλουφάκος, Κώστας. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Διαβάζω. 1982, τεύχ. 57, σ. 143-146.

Κουτσούκαλης, Α. Ν. Βρεττάκος. Αιολικά, σ. 19.

Κωβαίος, Γιάννης Β. Των πιστών τ’ ανοιγμένα χέρια. Στο Φωτισμοί, σ. 109-114.

Κωνσταντακόπουλος, Παναγιώτης. Πώς μελοποίησα τον Νικηφόρο Βρεττάκο. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 33-35.

Κωνσταντακόπουλος, Παναγιώτης. Πώς μελοποίησα τον Νικηφόρο Βρεττάκο. Στο Συμπόσιο, σ. 43-47.

Κωνσταντίνος, Β. Νικηφόρος Βρεττάκος: Η ιδεολογική πορεία του. Νέα Πορεία. Ιανουάριος-Μάρτιος 1996, τευχ. 491-493/213, σ. 7-26.

Κωσταβάρας, Θανάσης. Τα θολά ποτάμια και οι φωταυγείς ορίζοντες της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Γιατί. 1991, τεύχ. 195, σ. 36-37.