ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Λ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Λαγάκου, Νέλλη. Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής της αγάπης. Αθήνα: Διογένης, 1983.

Λογαράς, Κώστας. Ο Προμηθέας Δεσμώτης στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Πόρφυρας. 1988, τεύχ. 44, σ. 138-144.