ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - Μ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Μαγγανάρης, Απόστολος. Ελεύθεροι διάλογοι με τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο. Νέα Σύνορα, σ. 95-97.

Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος Δ. Μια ποιητική ανθολογία για παιδιά και νέους φροντισμένη από τον Νικηφόρο Βρεττάκο. Στο Συμπόσιο, σ. 49-58.

Μαλάνος Τίμος. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ο χρόνος και το ποτάμι». Καινούργια Εποχή. Φθινόπωρο 1957, σ. 255-256.

Μαμαλάκη, Ζερμαίν. Νικηφόρος Βρεττάκος: Η εσωτερική αρμονία. Στο Μνήμη, σ. 329-338.

Μαντουβάλου, Μαρία. Οι μεταφυσικές πηγές της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Συμπόσιο, σ. 59-102.

Μαραγκός, Νίκος. Νικηφόρος Βρεττάκος ο ποιητής της ανθρωπιάς. Νέα Σύνορα, σ. 98-99.

Μάρας, Θωμάς. Λίγα για το Νικηφόρο Βρεττάκο. Νέα Σύνορα, σ. 99-100.

Μαρκόπουλος, Γιώργος. Μερικές σύντομες «δηλώσεις» για το πρόσωπο και το έργο του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. Τομές. 1979, τεύχ. 55, σ. 32-33.

Μαρκόπουλος, Γιώργος. Νικηφόρος Βρεττάκος: πορεία προς το φως και την οδύνη. Διάλογος. 1980, τεύχη 8 και 9.

Μαρρές, Γιάννης Αθ. Μια μαρτυρία κι ένα ανέκδοτο ποίημα. Νέα Σύνορα, σ. 101.

Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Η παναρμόνια γλώσσα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 41-66.

Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Κοινωνικό ήθος και συμβολικός ανθρωπισμός στη «Φιλοσοφία των λουλουδιών» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αιολικά, σ. 4-10.

Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Σχόλια στο αυτοβιογραφικό χρονικό «Οδύνη» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Διαβάζω. 2002, τεύχ. 425, σ. 125-129.

Μασούρας Γεράσιμος-Μπαλάσκα Ναυσικά. Ο μύθος του «Προμηθέα» στον Κ. Βάρναλη και τον Ν. Βρεττάκο. Σύγχρονη Εκπαίδευση. 1986, τεύχ. 30, σ. 36-40.

Μελίτα-Polland, Ρούλα. Τα νικηφόρα μηνύματα της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αιολικά,  σ. 22-26.

Μερακλής, Μ. Γ. Η καθαρή ανθρωπιά του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Ένωση Φιλολόγων, σ. 9-16.

Μηλιώνης, Νίκος Αλ. Η εικαστική μυθοπλασία στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Φωτισμοί, σ. 115-122.

Μητσάκης, Κάρολος. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος και η μουσική ΙΙ: Μελοποιημένα ποιήματα του Βρεττάκου. Στο Συμπόσιο, σ. 103-108.

Μητσόπουλος, Γ. Ο Βρεττάκος. Στο Φωτισμοί, σ. 12-14.

Μιρασγέζη, Μαρία Δ. Απόηχοι του Δημοτικού τραγουδιού και του λαϊκού μας πολιτισμού στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Μνήμη, σ. 521-569.

Μόσχος, Ε. Ν. Το πνεύμα, οι λέξεις, η ποίηση. Στο Μνήμη, σ. 133-137.

Μόσχος, Ε. Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ο διακεκριμένος πλανήτης». Νέα Εστία. 1983, τεύχ. 1353, σ. 1454-1456.

Μόσχος, Ε. Ν. Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ηλιακός Λύχνος». Νέα Εστία. 1983, τεύχ. 1391, σ. 824-825.

Μουντές, Ματθαίος. Σχεδιάσματα για σχόλιο στην ποίηση του Βρεττάκου. Τομές. 1977,  τεύχ. 9, σ. 21-24.

Μουσόπουλος, Θανάσης. Για το Νικηφόρο Βρεττάκο [και] «Προσεγγίσεις ΙΙ», 1980. Νέα Σύνορα, σ. 104.

Μουσόπουλος, Θανάσης. Νικηφόρος Βρεττάκος: 50 χρόνια αγώνας και αγωνία για τον άνθρωπο. Γιατί. 1980, τεύχ. 61, σ. 37-40.

Μπενάτσης, Απόστολος. Νικηφόρος Βρεττάκος: Από το Καλέντζι ως της Σπάρτης τις Πορτοκαλιές. Στο Συμπόσιο, σ. 109-122.

Μπέτα-Δρογκάρη, Ευαγγελία - Δρογκάρης, Κώστας. «Ακτή ποιητών»: Το Γύθειο στη ζωή και το έργο Ελλήνων ποιητών. Οι περιπτώσεις των Γιάννη Ρίτσου και Νικηφόρου Βρεττάκου. Στο Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός (Πρακτικά Συνεδρίου). Αρεόπολη: [χ.ό.], 2004, σ. 255-266.

Μύαρης Γιώργος Κ. Ο διανοούμενος Νικηφόρος Βρεττάκος για το έγκλημα κατά του Ελληνισμού της Κύπρου. Τρία δημοσιογραφικά κείμενα 1977-1978. Κυπριακή Βιβλιογραφία. 2012, τεύχ. 21, σ. 17-21.