Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1951-1953 Η Προοδευτική Αλλαγή

[Μόνιμη στήλη με το ψευδώνυμο] «Ο Θυμόσοφος». Η Προοδευτική Αλλαγή.1951-1953

1953 Η Αλλαγή ή Η Προοδευτική Αλλαγή

Σύγχρονα Θέματα του κ. Νικηφόρου Βρεττάκου. Η Αλλαγή ή Η Προοδευτική Αλλαγή. 1953

1961-1963 Με το ράμφος του περιστεριού

Με το ράμφος του περιστεριού: Νικηφόρος Βρεττάκος [χειρόγραφη υπογραφή] Δρόμοι της Ειρήνης. 1961-1963.

1974-1975 Οι Επιφυλλίδες της Καθημερινής

Οι Επιφυλλίδες της Καθημερινής [υπογραφή Νικηφόρος Βρεττάκος]. Καθημερινή.1974-1975.