Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1951-1953 Η Προοδευτική Αλλαγή

[Μόνιμη στήλη με το ψευδώνυμο] «Ο Θυμόσοφος». Η Προοδευτική Αλλαγή.1951-1953