Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1987 Για την τέχνη και τη ζωή

Τέχνη και Ζωή. [Νικηφόρος Βρεττάκος]. Ώρα. 1956.