Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1960-1961 Με το περισκόπιο

Με το περισκόπιο. Νικηφόρος. Κόσμος Επιστήμη και Ζωή. 1960-1961.