Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Αντίλογοι του Δεκαπενθημέρου

Αντίλογοι του Δεκαπενθημέρου. [Νικηφόρος Βρεττάκος]. Κόσμος, 1962.