Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1961-1963 Με το ράμφος του περιστεριού

Με το ράμφος του περιστεριού: Νικηφόρος Βρεττάκος [χειρόγραφη υπογραφή] Δρόμοι της Ειρήνης. 1961-1963.