Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1974-1975 Οι Επιφυλλίδες της Καθημερινής

Οι Επιφυλλίδες της Καθημερινής [υπογραφή Νικηφόρος Βρεττάκος]. Καθημερινή.1974-1975.