Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1975 Όπως τα βλέπουν

Όπως τα βλέπουν [υπογραφή Νικηφόρος Βρεττάκος. Τα Νέα. 1975.