Επιφυλλίδες και Χρονογραφήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Μαρτυρίες μιας κρίσιμης εποχής

Μαρτυρίες μιας κρίσιμης εποχής. [επιμ. Δημήτρης Παπακώστας]. Αθήναι: Κάκτος, c1979, 242 σ.

(Τα κείμενα που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος δημοσιεύθηκαν στο διάστημα 1975-1979 στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»).