Πρόλογοι σε βιβλία του Νικηφόρου Βρεττάκου

1987 Για την τέχνη και τη ζωή

Δαράκης, Λουκάς. Για την τέχνη και τη ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιππότη, 1987.

(Πρόλογος του Νικηφόρου Βρεττάκου της Ακαδημίας Αθηνών, σ. 7-8).