Πρόλογοι σε βιβλία του Νικηφόρου Βρεττάκου

1989 Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά

Σικελιανός, Άγγελος. Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1989.

(Πρόλογος του Ακαδημαϊκού Νικηφόρου Βρεττάκου, σ. 9-10).