Πρόλογοι σε βιβλία του Νικηφόρου Βρεττάκου

1991 Η ελληνική φύση που χάνεται

Η ελληνική φύση που χάνεται: Ημερολόγιο 1991. Αθήνα: ΚΟΑΝ, 1990.

(Πρόλογος Νικηφόρου Βρεττάκου).