Πρόλογοι σε βιβλία του Νικηφόρου Βρεττάκου

1991 Γλωσσικό δράμα

Καργάκος, Σαράντος. Αλεξία: Γλωσσικό δράμα (με πολλές πράξεις). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, 1991.

(Πρόλογος Νικηφόρου Βρεττάκου της Ακαδημίας Αθηνών, σ. 11-12).