Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Συνάντηση με τη θάλασσα
Συνάντηση με τη θάλασσα

1991 Συνάντηση με τη θάλασσα

Συνάντηση με τη θάλασσα: Ποιήματα. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 1991, 45σ.

(Σχέδια Γιώργη Βαρλάμου).