Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Το χρυσό αμάξι
Το χρυσό αμάξι

2000 Το χρυσό αμάξι

Το χρυσό αμάξι. Αθήνα: Εταιρεία των Φίλων του Μυστρά και της Ιστορίας του, 2000, 55 σ.

Με πρόλογο του Καρόλου Μητσάκη και με χαρακτικά του Περικλή Παντελεάκη).