Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

2008 Η εκλογή μου
2008 Η εκλογή μου

2008 Η εκλογή μου

Η εκλογή μου: Ποιήματα 1933-1991. Πρόλογος Κώστα Βρεττάκου. Αθήνα: Ποταμός, 2008, 281 σ.