Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Τα θολά ποτάμια
Τα θολά ποτάμια

1950 Τα θολά ποτάμια

Τα θολά ποτάμια. Αθήνα: [χ.ο.],1950, 30 σ.