Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Τα ποιήματα 1929-1951
Τα ποιήματα 1929-1951

1955 Τα ποιήματα 1929-1951

Τα ποιήματα 1929-1951. Αθήνα: [χ.ο.], 1955, 198 σ.