Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Η μητέρα μου στην εκκλησία
Η μητέρα μου στην εκκλησία

1957 Η μητέρα μου στην εκκλησία

Η μητέρα μου στην εκκλησία. Αθήνα: Δίφρος, 1957, 19σ.