Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Βασιλική Δρυς
Βασιλική Δρυς

1959 Βασιλική Δρυς

Βασιλική Δρυς: Συμπλήρωμα στο Χρόνο και στο Ποτάμι. Αθήνα: Δίφρος, 1959, 28σ.